Bagaimana Cara Meninggalkan Masa Lalu

Untuk maju melangkah pada masa kini, kita perlu meninggalkan masa lalu. Masa lalu merupakan pengalaman dan pelajaran yang berharga bagi kita, akan tetapi tidak boleh menjadikan kita terhambat untuk maju. Jangan biarkan kekecewaan, kepahitan, dan amarah membuat kita terperangkap terus dalam masa lalu. Ampuni dan lepaskanlah masa lalu saudara. Jangan pula membiarkan pikiran kita terbelenggu masa lalu yang indah, sehingga kita tidak dapat bersyukur atas hari ini.
Berikut ini renungan dengan penjelasan mengenai 3 cara meninggalkan masa lalu. Selamat mendengarkan dan menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati saudara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *