Berdoalah Dengan Sungguh

“Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya.
Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama tiga tahun dan enam bulan.
Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya.”
Yakobus 5:16b-19.
Ayat ini menekankan tentang kesungguhan dalam berdoa sebab doa yang demikian akan menghasilkan jawaban dari Allah meskipun nampak mustahil. Nabi Elia menjadi contoh orang yang berdoa dengan penuh kesungguhan. Ia disebutkan sebagai manusia biasa, dan sama seperti kita.  Elia bukan manusia super, dan ia juga tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Tapi apa yang dilakukan Elia? Ia berdoa dengan sungguh-sungguh dan ia mendapat jawaban Tuhan atas doanya.
Sama seperti Elia, kita tidak ada bedanya di mata Allah. Jika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, maka mujizat Tuhan pasti akan dinyatakan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *