Dari Tuhan Datang Pertolongan

Mazmur 121:1-8 memberitahukan kepada kita bahwa sumber pertolongan kita ialah Tuhan saja.
Di ayat pertama berbicara bagaimana kecenderungan manusia untuk mencari pertolongan di luar Tuhan, entah itu kepada manusia, paranormal, dukun, tempat keramat, atau gunung keramat.
Seringkali ketika berhadapan dengan masalah, manusia akan mencari pertolongan dari tempat atau pihak yang dapat dilihat mata, artinya secara fisik nyata, dan masuk akal. Pada akhirnya, sikap kecenderungan seperti ini membawa kita kepada sifat mengandalkan manusia dan diri sendiri.
Nampaknya sulit untuk mempercayai Allah yang tidak kelihatan. Padahal Allah yang tidak kelihatan itu sungguh dekat dengan kita. Iman kita tidak kita letakkan di atas apa yang dapat kita lihat, tetapi jauh ke depan melampaui semuanya, iman kita menjadi bukti dari apa yang tidak kita lihat dan dasar dari apa yang kita harapkan.
Percayalah kepada-Ku, kata Tuhan Yesus, maka kamu akan melihat kemuliaan Allah. Syarat untuk melihat kemuliaan Allah hanya satu yaitu percaya.  Kalau kita dapat mempercayai Allah sungguh-sungguh dan tidak goyah meskipun waktunya seolah terlambat, maka iman kita akan memperoleh hasilnya ketika Allah dengan kuasaNya menolong kita sesuai waktu atau kairosnya Tuhan.
Waktu Tuhan tidak pernah terlalu terlambat tetapi justru selalu indah pada waktunya, dan kuasaNya tidak pernah kurang untuk menolong kita.
Tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus, juruselamat dan Tuhan atas segalanya. Yang telah ada, yang ada dan yang akan datang. Dia immanuel bersama kita sepanjang masa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *