Awas anda disadap!

Belum berhenti berita-berita soal penyadapan AS terhadap Indonesia, khususnya terhadap presiden dan ibu negara  serta para menteri, sekarang ditambah lagi info penyadapan terhadap seluruh percakapan telepon orang-orang se-Indonesia.
AS mencari perkataan-perkataan yang menjurus kepada rencana aksi terorisme atau kriminalitas lainnya.
Tapi lebih daripada itu, hati-hati terhadap “penyadapan” dari sorga.  Sorga mendengar setiap percakapan kita setiap hari bahkan keluhan dalam hati dan pikiran yang belum terungkapkan pun diketahui oleh Tuhan.
Mazmur 38:9  berkata: “Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagi-Mu.”
Bangsa Israel ketika bersungut-sungut kepada Musa, perkataan mereka didengar oleh Tuhan. Mereka berkata yang tidak berkenan, sehingga mereka mati di padang gurun sesuai ucapan mereka sendiri.
HATI-HATI, anda DiSADAP oleh sorga.  Sorga sedang mengamat-amati setiap orang apakah perkataannya berkenan atau tidak.