Rendahkanlah Dirimu dan Hatimu

Tuhan memberikan peringatan kepada orang-orang yang hidup dalam dosa dan dalam kesombongan. Penghukuman atas dosa akan dijalankanNya atas mereka yang berbuat dosa. Janganlah kita lupa bahwa kita ini buatan tangan Tuhan, yang harus ingat dan takut akan Tuhan.
Bila kita ditegur olehNya, maka hendaklah kita merendahkan diri dengan hancur hati, bertobat kepadaNya. Sebab Ia mengasihi kita, maka Ia pun akan mengampuni dan memulihkan hidup kita, asalkan kita bersungguh-sungguh hidup benar dan kudus di hadapanNya. Jangan ada lagi noda dosa dalam perkataan kita, jangan ada pikiran yang serong dan tidak benar dalam benak kita, jangan lagi ada perbuatan jahat yang  kita lakukan. Hiduplah benar seturut dengan kehendakNya. Maka Ia akan memberkati dan menyediakan upah sorgawi yakni keselamatan bagi kita dan akan memberkati hidup kita di bumi. Ia akan mengenyangkan kita dengan kebahagiaan dan memenuhi mulut kita dengan sukacita dan sorak sorai.
Rendahkanlah dirimu dan hatimu di hadapan Tuhan, sebab Ia ada bersama-sama dengan orang-orang yang rendah hati dan mau merendahkan diri. Ia ada bersama-sama dengan orang-orang yang remuk hati.
Jagalah hatimu agar selalu ingat kepadaNya!
Yesaya 57:15
“Sebab beginilah firman Yang Mahatinggi dan Yang Mahamulia, yang bersemayam untuk selamanya dan Yang Mahakudus nama-Nya: “Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk.”

One thought on “Rendahkanlah Dirimu dan Hatimu”

Leave a Reply to Febe Palit Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *